GNC母親節限定禮盒」只適用於以下GNC專門店及萬寧分店及

萬寧官網

GNC母親節限定禮盒」不適用於澳門分店

(數量有限,送/售完即止,供應以店舖為準):

香港:

香港鰂魚涌太古坊康橋大廈地下A舖
香港太古城道18號太古城中心第一期420舖
香港英皇道250號 北角城中心地下02號舖
香港灣仔莊士敦道18號嘉寧大厦地下C,E,F,G 及 J 舖
香港中環港景街1號國際金融中心商場第二層2004號
香港銅鑼灣謝菲道517號地下B舖
香港中環皇后大道中88號勵精中心地下2號
港鐵金鐘站ADM 34號舖  (GNC專門店)
港鐵銅鑼灣站CAB E10號舖  (GNC專門店)

九龍:

九龍柯士甸道西一號圓方1樓1092號舖
九龍九龍塘達之路80號又一城MTR-09號舖
九龍彌敦道625及639號雅蘭中心地下G20-22號舖
九龍尖沙咀金馬倫道26-28號金壘商業中心地下
九龍尖沙咀海防道38-40號中達大廈地下及天井
九龍海港城港威商場三階3304號舖
九龍紅磡湖光街1-7號地下17 G1A 號舖
九龍佐敦道23號新寶廣場地下1號舖
九龍尖沙咀河內道18號K11地庫1層B109-B110號舖
九龍尖沙咀廣東道33號中港城地下11及11A號舖
九龍觀塘創紀之城5期apm1樓L1-28及L1-29號舖
九龍九龍灣德褔廣場第一期F16A & F17-F17A號舖

新界:

港鐵落馬洲站LMC 131號舖  (GNC專門店)
新界上水龍運街8號新都廣場106a號舖
新界元朗朗日路9號形點I 2樓2008號舖
新界葵芳新都會廣場 4 樓 417-419 號舖
新界青衣青敬路33號青衣城二樓216-217號舖
新界屯門屯順街1號屯門市廣場1期2樓2199B-2199F號舖
新界沙田新城市廣場一期3樓307及307A號舖
新界馬鞍山新港城中心二樓2108舖
新界沙田圍方3樓302-303號舖
新界上水石湖墟龍琛路39號上水廣場4樓419-423舖
新界屯門屯門鄉事會路83號V City MTR層28、29、30及31號舖
新界元朗廣場1樓130及181-183號鋪
新界荃灣荃灣廣場3樓308-313號舖

離島:

香港大嶼山香港國際機場七樓離境大堂7E105號舖

test